Mieke van Baalen, coaching & training

Mieke van Baalen, coaching & training

De mens is de maat van alle dingen

Mijn werkend leven ben ik begonnen met ongeschoold werk in een fabriek. Binnen die fabriek waren twee afdelingen. Allebei met ongeschoold, lopende band werk. In de afdeling was een leidinggevende die op een autoritaire manier leiding gaf, in de andere afdeling een leidinggevende die leiding gaf met aandacht voor de mens. Beide afdelingen kende hetzelfde geestdodende werk, maar de manier van werken was een enorm verschil. Geen wonder dat er ’s ochtends bijna gevochten werd bij de verdeling van het personeel over de beide afdelingen! Voor mij leverde dit twee aandachtspunten op die ik tot de dag van vandaag niet vergeten ben:
-hoe is het mogelijk dat wij in organisaties zo weinig gebruik maken van de aanwezige kennis, kunde en creativiteit van medewerkers!
-wat een effect heeft de stijl van leidinggeven op de beleving van het werk!
Het maakte dat ik wist wat ik wilde: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van organisaties!

KEUZE VOOR PERSONEELSWERK EN ORGANISATIEKUNDE

Vandaar mijn keuze om Personeelswerk te gaan doen, aangevuld met Organisatiekunde. Tijdens mijn opleiding Personeelswerk liep ik mijn jaarstage bij de Werkplaats voor Medezeggenschap te Deventer. Dat verenigde en ontwikkelde twee drijfveren voor mij: het trainen/begeleiden van (groepen) mensen en het werken aan medezeggenschap van werknemers. Want ik was (en ben) er inmiddels van overtuigd dat medewerkers vanuit hun praktijk en hun niveau en tempo een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het bestaansrecht van de organisatie.

MIJN PASSIE

Mijn passie zit in het ontwikkelen van mensen en groepen mensen. Dit moet gericht zijn op de inzet van de juiste kwaliteiten op de juiste plek op het juiste moment.

Deze lijn heb ik mijn hele werkzame leven voortgezet: als trainer, begeleider, coach, hr-consultant bij de Werkplaats voor Medezeggenschap (1985-2000), bij Aquero HumanITy (2000-2001), bij GITP Medezeggenschap (2001-2015) en sinds 1 augustus  2015 als zelfstandig trainer/coach.

In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan in trainen, begeleiding en advisering als het gaat om de inhoudelijke kant van het werk (HR-vraagstukken, organisatieveranderingen) als de ontwikkeling van de groepen en personen zelf (functioneren als groep, conflicthantering, teamcoaching, individuele coaching).

Door reacties van mijn klanten weet ik ondertussen dat ik gezien wordt als iemand met een zakelijke, praktische inslag met een groot hart en dat ik echt maatwerk lever.

Mieke van Baalen
Medezeggenschap: OR en PVT

CREATIVITEIT VAN WERKNEMERS

Werken aan medezeggenschap binnen organisatie betekent voor mij werken aan de leefbaarheid van de organisatie. Bij de medewerkers is veel kennis, kunde en creativiteit aanwezig en hier wordt weinig gebruik van gemaakt. Medezeggenschap, participatie, allemaal mogelijkheden om vorm te geven aan de kennis die aanwezig is bij medewerkers en ervoor te zorgen dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkomgeving. En dit alles levert een bijdrage aan het voortbestaan van de organisatie.

TRAINEN, BEGELEIDEN, ADVISEREN, ...?

Waar precies de grens ligt tussen trainen, begeleiden en adviseren is mij ook niet altijd duidelijk. Ik weet wel dat ik door mijn jarenlange ervaring durf te zeggen dat ik altijd wel een vorm vind voor een OR of PVT om verder te komen. Het kan gaan om het opstarten van een OR/PVT, inhoudelijke vragen rond de WOR in de praktijk, begeleiden bij advies- en/of instemmingstrajecten, uitzetten van eigen plannen, functioneren als groep. Het liefste werk ik als ‘huisadviseur’ van een groep. Ik heb jarenlange relaties met groepen, waar ik regelmatig contacten mee heb. Dit kunnen meerdaagse of eendaagse bijeenkomsten zijn, overleg met Dagelijks Bestuur of commissies, telefonisch advies, meelezen met stukken, formuleren van reacties etc. Ook heb ik regelmatig contact met bestuurders en HR-managers in het omgaan met het medezeggenschapsorgaan en het meedenken over de aanpak van thema’s naar het medezeggenschapsorgaan en binnen de organisatie.

UNIEKE COMBINATIE TE BIEDEN

Wat mij in de loop van de jaren ook duidelijk geworden is, is dat ik een unieke combinatie te bieden heb. Ik weet inhoudelijk het nodige van het medezeggenschapswerk (WOR in de praktijk, HR-vraagstukken, organisatievraagstukken) én ik weet het nodige van het functioneren van groepen en individuen binnen een groep. Op beide elementen kan ik van dienst zijn en een medezeggenschapsorgaan verder ontwikkelen.

SPECIFIEK AANBOD VOOR PVT’S

Toen ik werkzaam was bij GITP ben ik me bezig gaan houden met PVT’s. Een aparte groep medezeggenschapsorganen, met specifieke invalshoeken en vraagstukken. Binnen een kleinere organisatie (onder de 50 medewerkers) krijgt een medezeggenschapsorgaan als de PVT met hele andere onderwerpen en vooral een andere omgeving te maken als een OR te maken. De achterban is veel sneller te benaderen, de bestuurder werkt vaak in een ander verband als in een grote organisatie (en regelmatig directeur/eigenaar), inhoudelijk worden thema’s anders ingevuld (minder formeel, maar het moet toch geregeld worden). Voor mij reden geweest om specifiek voor PVT’s aanbod te ontwikkelen en hier ben ik ook als zelfstandig trainer/coach mee bezig gebleven.

Voor alle groepen en individuen die met medezeggenschap bezig zijn en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling of een praatpaal: neem contact met mij op! mieke@laguida.nl

Mieke van Baalen
Team functioneren

WAAROM WERKT DE ENE GROEP WEL EN DE ANDERE NIET?

Door het werken met medezeggenschapsorganen ben ik in aanraking gekomen met het functioneren van groepen mensen. Ik raakte gefascineerd door het proces binnen een team. Waarom werkt de ene groep wel en de andere niet? Wat zijn de gevolgen van het aansturen van groepen? Wat zijn de gevolgen van het functioneren van individuen binnen een team?

Omdat ik meer zicht wilde krijgen op het functioneren van een groep én het functioneren van individuen ben ik verschillende opleidingen gaan volgen. Daar heb ik mezelf verschillende theorieën en methodieken eigen gemaakt die ik ben gaan gebruiken in het werken met teams. Want ondertussen begonnen niet alleen medezeggenschapsorganen maar ook andere teams binnen organisaties te vragen om begeleiding. Begeleiding t.a.v. de volgende thema’s:
-           beter samenwerken
-           efficiënt werken als team
-           inzetten van de aanwezige kwaliteiten
-           omgaan met conflicten
-           aansturen van een team
-           vaststellen en uitvoeren van plannen

Ook hierbij loop ik aan tegen de vraag wat nu precies het verschil is tussen trainen, coachen en begeleiden. En ook hierbij ben ik tot de conclusie gekomen dat dit mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt. De vraag van de groep is voor mij het uitgangspunt en op basis daarvan zet ik een traject uit. Bij het uitzetten van trajecten voor een team gebruik ik altijd de volgende punten:
-           er moet geleerd worden;
-           er moet wat gedaan worden;
-           er moet iets concreets mee naar huis worden genomen.

Mieke van Baalen
Coaching van werknemers

ONTWIKKELINGSVRAGEN VAN WERKNEMERS

In de afgelopen jaren zijn ook vragen naar individuele coaching op mij af gekomen. Het is mij wel gebleken dat heel veel werknemers behoefte hebben aan ondersteuning bij het beantwoorden van allerlei vragen die in en rond hun werk op hen afkomen. Vragen als:
-           Zal ik wel of niet leidinggevende worden?
-           Hoe kom ik zelfverzekerder over in mijn werk?
-           Hoe voorkom ik dat ik in een burn-out situatie terecht kom?
-           Hoe kan ik me prettiger voelen in mijn huidige team?
-           Hoe stuur ik een team aan?

Maar ook krijg ik vaak te horen dat het zo prettig is om eens met een buitenstaander te praten over deze zaken en wordt een dergelijk traject ook wel een ‘onderhoudsbeurt’ genoemd. Eigenlijk gun ik het een ieder om één of twee keer per jaar een dergelijke ronde te maken!
Middels de coachingstrajecten krijgt de vragensteller meer zicht op de eigen situatie en de keuzes die gemaakt kunnen worden. En van daaruit is het goed om weer verder te gaan!

ALLEEN KORTE TRAJECTEN

Door deze trajecten is het naar mijn ervaring mogelijk om te voorkomen dat mensen ziek worden dan wel niet doordachte beslissingen nemen. En even stil staan bij de eigen situatie blijkt ook erg goed te zijn!
Ik ga uit van korte trajecten (vijf à zes gesprekken ), waardoor de vraagsteller weer verder kan. Mocht blijken dat het vraagstuk of te complex is of tijdens het traject blijkt dat het te diep gaat, dan zal ik de persoon verwijzen naar een psycholoog.
 

Mieke van Baalen
Samenwerking

Samenwerking

Vanaf het moment dat ik zelfstandig ben gaan werken, heb ik een aantal mensen om mij heen verzameld. Deze mensen zijn deskundig op een bepaald terrein, of we kunnen elkaar inzetten indien er sprake is van grote groepen / trajecten, ziektevervanging etc.
Hiermee blijft de continuïteit en deskundigheid binnen de trajecten gegarandeerd.

INGE TELTING: organisatieveranderingen, medezeggenschap
www.regieopveranderen.nl

ROB LATTEN: financiële en strategische vraagstukken
www.DeVerandermotOR.nl

SANDER VRUGT van KEULEN: teamcoaching, medezeggenschap
www.ct2.nl

MAURICE BUSKENS: teamcoaching, medezeggenschap
buskensconsultancy@gmail.com

JAN MAARTEN HENDRIKS: teamcoaching, medezeggenschap
www.sensoconsult.nl

Mieke van Baalen
Contact Mieke van Baalen

INTAKE

Bij alle diensten die ik verricht zal er altijd sprake zijn van een intake. En wel een intake in de vorm van een persoonlijk gesprek. Tijdens de intake kunnen we wederzijds ervaren of er een klik is. Daarnaast zal de vraag zodanig besproken worden dat er duidelijkheid is over de vraag en over de vorm waarin de dienst uitgevoerd kan worden. Uiteraard volgt er na de intake een offerte waardoor ook helder is wat de kosten zijn.

CONTACT

La Guida coaching & training
Mieke van Baalen
Deventer
KvK                 53519574
BTW-nummer    NL0011495184B33
Mobiel             06-15048486
E-mail             mieke@laguida.nl

Mieke van Baalen